У овие днови најбитно е да се унаса што повисе витамина Ц:
ПрасенЦЕ, вешалиЦЕ, пивЦЕ, винЦЕ ...

05 Мај 2012 год

Зошто полицајците и полициските кучиња ги полагаат заедно тестовите?
За да не препишуваат полицајците.

14 Мар 2013 год

Жена гледа турска серија на една телевизија. Едно време му се обраќа на сопругот:
- Види бе, види, колку ја сака Саваш!
- А ти знаеш ли колку му плаќаат за тоа?

27 Сеп 2012 год

Двајца соседи си разговараат…
– Миле, што ќе биде твојот син кога ќе дипломира?
– 50 годишен маж!

09 Авг 2012 год