Си биле двајца едниот не дошол!

Вицотека:

По првата брачна вечер :
ТОЈ: Драга, ценејќи по твоите вештини, заклучувам дека не сум ти прв...
ТАА : Најдраг мој, ценејќи по твоите, не верувам ни дека ќе ми бидеш последен!

Вицотека:

Страници