Афоризми

Кога ќе почнеш да се радуваш и на туѓата среќа,
е тогаш си човек.

Револуциите не ги поместуваат фотељите,
туку само задниците од фотељите.

Жената е како сенка:
- Ако трчаш по неа, бега.
- Ако трчаш пред неа, трча по тебе .

Страници