Мудрост

Кој лаже, тој и краде,
кој краде тој и има,
кој има тогаш тој е добар пријател.

Во Нашата држава сеедно е каде се наоѓаш.
Секогаш си на местото на несреќата.

- Ум да се продава за пари,
секој ќе си купи и умен ќе биде.

Страници