Зезалици

Зошто плавуша става џоинт меѓу гради?
- За да ги надува.

- Зашто плавуша седи пред куќа со чаша?
- Бидејќи и рекле дека куќата части.

Што се случува кога две плавуши трчаат една кон друга?
- Се крши огледалото.

Страници