Муабети

  • Разговараат двајца другари во време на комунизмот:
    - Што мислиш има ли живот надвор од Бугарија?
    - Не знам!
    - Сè уште никој...

НАЈДОБРАТА ХОСТИНГ УСЛУГА