Пријатели

  • Се среќаваат двајца пријатели по долго време и се прашуваат:
    - Ти, што правиш во животот?
    - Јас сум формацевт.
    - Аха, во...