Автобус

  • Стигнува автобус на станица во Тетово и кондуктерот објавува:
    - Стигнавме во Тетово...
    - Кој сака да купи бурек нека купи......

  • Седи мало дете во автобус и си пее
    - Татко ми е лав мајка ми е лавица јас сум мало лавче.
    - Татко ми е слон мајка ми е слоница...

НАЈДОБРАТА ХОСТИНГ УСЛУГА