Поука

 • Прво равенство
  Маж = јаде +
  ...

 • Не ја прекинувај жената додека молчи.

 • Кога некој ќе ти фрли камен,
  врати му со цвеќе,
  но не ја заборавај саксијата.

 • Влегува дечко во такси и јаде чоколадо.
  Таксистот му вели:
  • Дечко чоколадото ќе ти ги расипе забите.
  • ...
 • Зима...Надвор вее снег... Едно врапче се мачи на ладното, лета лета и пап доле... се смрзнува....
 • Страшниот средовечен волк рипнал во шумата пред Цвенкапа и се спремал да ја изеде.
  И како што било ред требало да и исполни три желби?...