Поука

  • Двајца пријатели оделе низ една пустина. По патот се скарале и едниот го удрил другиот. Удрениот се почувствувал повредено, но молчејќи напишал во...

  • Револуциите не ги поместуваат фотељите,
    туку само задниците од фотељите.

  • Кога не би имало жени,
    дијамантот би бил обично каменче

  • Ако ги исфрлиме сите лоши работи, тогаш Македонија е
    убаво место за живеење.