Поука

 • Штурецот летото го мина, свирејќи на виолина, и беше доста изненаден, кога дувна ветер ладен.
  Полето пусто, ни трошичка од црвче или од...

 • Двајца пријатели оделе низ една пустина. По патот се скарале и едниот го удрил другиот. Удрениот се почувствувал повредено, но молчејќи напишал во...

 • Револуциите не ги поместуваат фотељите,
  туку само задниците од фотељите.

 • Кога не би имало жени,
  дијамантот би бил обично каменче

 • Ако ги исфрлиме сите лоши работи, тогаш Македонија е
  убаво место за живеење.