Македонија

  • Ако ги исфрлиме сите лоши работи, тогаш Македонија е
    убаво место за живеење.

  • Македонија е земја на радост и смеа!
    Некои се радуваат кога гледаат како цел свет ни се смее!