Прашања

 • Што се добива побрзо: СИДА или рак?
  - Зависи што пушите!

 • Го прашува синот таткото, "Тато, што е политика?"
  Политика, а?
  Еве, да речеме вака сине:

  Јас носам пари дома, значи јас...

 • Дали овој спреј е добар за комарци? - купувачот го прашува продавачот.
  - Не е!
  - Како не е кога го рекламираат на телевизија!?...

 • Разговараат Полицаец и Плавуша:
  Полицаецот: Колку?
  Плавушата: 20.
  Полицаецот: Што 20?
  Плавушата: А што колку?

 • Што е среќа во несреќа?
  - Да ти каже женати дека ти е најголем од сите комшии

 • Зошто петелот кога кукурика стои на една нога?
  Па ако ја крене и другата ќе падне!!!

 • Се среќаваат двајца пријатели по долго време и се прашуваат:
  - Ти, што правиш во животот?
  - Јас сум формацевт.
  - Аха, во...

 • Што е разлика меѓу педагог и педофил?
  - За разлика од педагогот, педофилот навистина ги сака децата.

Страници