Поема

  • Во тиквешко негде во некое село, кај сланата тивко венеше Цвете, ја видов со друг се гнете.
    Tаа витка се витка, снага крши а тој проклетиот...

НАЈДОБРАТА ХОСТИНГ УСЛУГА