Политика

 • Ѓаволот дојде по своето.
  Само не знам зошто ни ги остави претседателот и премиерот?!

 • Револуциите не ги поместуваат фотељите,
  туку само задниците од фотељите.

 • Кога изборите би можеле нешто да променат,
  би ги укинале!

 • Во Нашата држава сеедно е каде се наоѓаш.
  Секогаш си на местото на несреќата.

 • Опасно е да си во право кога Владата греши.

 • Големиот Македонец раѓа мал Македонец,
  овој уште помал...И така сe до денешен ден!

 • Нашите стаорци немаат намера
  да го напуштат бродот што тоне!
  Уште им трае мандатот.

 • Нашиот Водач не е мртов!
  Мртвите ги почитуваме.

Страници