Пубертет

  • - А да те научам да се бричиш?
    - Не бе тато.
    - Види, доаѓа момент во пубертетот кога грдо изгледа бркот и...
    - Реков не...