Истрел

Ако сакате истрел во празно,
пукајте во главата.

Афоризми: 

Афоризми

 • Љуби го блажниот свој,
  но не дозволувај да те фатат.

 • Големиот Македонец раѓа мал Македонец,
  овој уште помал...И така сe до денешен ден!

 • Нашиот Водач не е мртов!
  Мртвите ги почитуваме.

 • Брак е всушност фенси збор,
  за посвојување возрасно машко дете,
  кое не може да се грижи самото за себе.