Истрел

Ако сакате истрел во празно,
пукајте во главата.

Афоризми: 

Афоризми