Храброст

Неможите да бидите храбри ако не сте повредени.
Неможе да научите ако не сте погрешиле.
Неможете да бидете успешни ако не сте доживеале неуспех.

Афоризми: 

Афоризми

 • Големиот Македонец раѓа мал Македонец,
  овој уште помал...И така сe до денешен ден!

 • Од 0 до 18 години на жената
  и се потребни добри родители.
  Од 18 до 35, добар изглед.
  Од 35 до 55, убави особини.
  од 55...

 • Марко Крале е прототип на денешниве политичари!
  Македонец, а работеше за туѓи интереси.

 • Се поубави жени, се помалку време!