Храброст

Неможите да бидите храбри ако не сте повредени.
Неможе да научите ако не сте погрешиле.
Неможете да бидете успешни ако не сте доживеале неуспех.

Афоризми: 

Афоризми

  • Марко Крале е прототип на денешниве политичари!
    Македонец, а работеше за туѓи интереси.

  • Кој нема во главата има во нозете.
    На некои жени, тоа им е сосема доволно.

  • Се поубави жени, се помалку време!

  • Само тој што не весла има време да го ниша чамецот.
    Жан-Пол Сартр