Политика

Го уништивме организираниот криминал.
Сега во државата ништо не функционира!

Афоризми: 

Афоризми

  • Многу луѓе мислат дека се најпаметни,
    Јас тоа го знам!

  • Штурецот летото го мина, свирејќи на виолина, и беше доста изненаден, кога дувна ветер ладен.
    Полето пусто, ни трошичка од црвче или од...

  • Животот е убав за оние кои знаат да го живеат.

  • Македонија е земја на радост и смеа!
    Некои се радуваат кога гледаат како цел свет ни се смее!