Реалност

Во стварноста, реалноста е сосема поинаква.

Афоризми: 

Афоризми

 • Нашата позиција и опозиција
  само на едно место имаат ист став.
  Во тоалетот.

 • Краткотрајноста е душа
  на интимната облека

 • Жената по природа е ангел,
  но ако и ги скршат крилата,
  таа лесно ќе научи да лета на метла!!!

 • Само тој што не весла има време да го ниша чамецот.
  Жан-Пол Сартр