Реалност

Во стварноста, реалноста е сосема поинаква.

Афоризми: 

Афоризми

 • Нашата позиција и опозиција
  само на едно место имаат ист став.
  Во тоалетот.

 • Од 0 до 18 години на жената
  и се потребни добри родители.
  Од 18 до 35, добар изглед.
  Од 35 до 55, убави особини.
  од 55...

 • Не прави прељуба...
  Ако не наидеш на добра прилика.

 • За да не останеме без работа,
  Господ ни направи дупка – на задникот!