Реалност

Во стварноста, реалноста е сосема поинаква.

Афоризми: 

Афоризми