Време

Се поубави жени, се помалку време!

Афоризми: 

Афоризми

 • Од 0 до 18 години на жената
  и се потребни добри родители.
  Од 18 до 35, добар изглед.
  Од 35 до 55, убави особини.
  од 55...

 • Гаранцијата за квалитет
  ништо не гарантира?

 • Според грчката митологија, луѓето биле отпрвин создадени со 4 раце, 4 нозе и глава со 2 лица. Плашејќи се од нивната моќ, Зевс потоа ги поделил на...

 • Повеќе ја сакам Владата отколку жената!
  Владата поредовно ме секса.