Смеење

Кој последен се смее,
најспоро размислува!

Афоризми: 

Афоризми