Брак

Брак е всушност фенси збор,
за посвојување возрасно машко дете,
кое не може да се грижи самото за себе.

Афоризми: 

Афоризми

 • Нашите стаорци немаат намера
  да го напуштат бродот што тоне!
  Уште им трае мандатот.

 • Лагата ја убива љубовта.
  Искреноста уште повеќе.

 • Бесмислено е да се мразат сите рози, бидејќи си се изгребал од еден трн.

  Бесмислено е да не веруваш во љубов, бидејќи една била...

 • Жената е како сенка:
  - Ако трчаш по неа, бега.
  - Ако трчаш пред неа, трча по тебе .