Брак

Брак е всушност фенси збор,
за посвојување возрасно машко дете,
кое не може да се грижи самото за себе.

Афоризми: 

Афоризми

 • Сексот е 50% од она што си го добил,
  и 50 % од она што луѓето мислат дека
  си го добил!

 • Алкохолот не ги решава проблемите,
  ама од друга страна не ги решава ни млекото.

 • Големиот Македонец раѓа мал Македонец,
  овој уште помал...И така сe до денешен ден!

 • Инфаркт-каков и да е од срце е!
  Немојте да умрете рано наутро. Ќе си го расипете целиот ден.
  Несреќа е кога среќата ти тропне на врата...