Идентитет

Би можеле и ние да се опаметиме,
но со тоа би го изгубиле националиот идентитет.

Афоризми: 

Афоризми

 • Кога не би имало жени,
  дијамантот би бил обично каменче

 • Последната мисла на една проститутка:
  Животот е курва

 • Ако ги исфрлиме сите лоши работи, тогаш Македонија е
  убаво место за живеење.

 • Кога изборите би можеле нешто да променат,
  би ги укинале!