Пријател на пријателот

Ако кажеш некоја тајна на својот пријател,
води сметка дека и тој има пријател.

Афоризми: 

Афоризми