Ближен

Љуби го блажниот свој,
но не дозволувај да те фатат.

Афоризми: 

Афоризми