Моќ

Според грчката митологија, луѓето биле отпрвин создадени со 4 раце, 4 нозе и глава со 2 лица. Плашејќи се од нивната моќ, Зевс потоа ги поделил на 2 дела, осудувајќи ги да ги минат животите во потрага по своите други половини.

~ Платон

Афоризми: 

Афоризми

 • - Ум да се продава за пари,
  секој ќе си купи и умен ќе биде.

 • Квалитетите со кои жената го освојува мажот,
  обично се оние кои први изченуваат.

 • Пред Собранието нема контејнери.
  Значи: ѓубрето е внатре.

 • Само тој што не весла има време да го ниша чамецот.
  Жан-Пол Сартр