Перверзен

Открив дека сум перверзен тип.
Ја сакам владата!

Афоризми: 

Афоризми