Задник

За да не останеме без работа,
Господ ни направи дупка – на задникот!

Афоризми: 

Афоризми

 • Краткотрајноста е душа
  на интимната облека

 • - Ум да се продава за пари,
  секој ќе си купи и умен ќе биде.

 • Македонија нема територијани претензии кон никого.
  Па дури ни кон Западна Македонија!

 • Повеќе ја сакам Владата отколку жената!
  Владата поредовно ме секса.