Јас

Многу луѓе мислат дека се најпаметни,
Јас тоа го знам!

Афоризми: 

Афоризми