Јас

Многу луѓе мислат дека се најпаметни,
Јас тоа го знам!

Афоризми: 

Афоризми

 • Меден месец е време меѓу:
  ''можам'' и ''можев и подобро''.

 • Големите умови разговараат за идеи.
  Просечните умови разговараат за настани.
  Малите умови разговараат за луѓе.
  Елеонор Рузвелт...

 • Нашата позиција и опозиција
  само на едно место имаат ист став.
  Во тоалетот.

 • Животот е убав за оние кои знаат да го живеат.