Реган

Сите оние што го подржуваат абортусот да ги подсетиме дека се веќе родени.
~ Ronald Regan
Афоризми: 

Афоризми