Никој

Кога ќе се омажиш за никој и ништо, добиваш ништо.

Афоризми: 

Афоризми

 • Кој нема во главата има во нозете.
  На некои жени, тоа им е сосема доволно.

 • Во Библијата пишува:
  Не кради.
  Ама каде се чуло и видело министер да чита Библија!?

 • Жената по природа е ангел,
  но ако и ги скршат крилата,
  таа лесно ќе научи да лета на метла!!!

 • Која е мајката,
  секогаш со сигурност се знае