Никој

Кога ќе се омажиш за никој и ништо, добиваш ништо.

Афоризми: 

Афоризми

 • Марко Крале е прототип на денешниве политичари!
  Македонец, а работеше за туѓи интереси.

 • Жената по природа е ангел,
  но ако и ги скршат крилата,
  таа лесно ќе научи да лета на метла!!!

 • Кога не би имало жени,
  дијамантот би бил обично каменче

 • Нашите стаорци немаат намера
  да го напуштат бродот што тоне!
  Уште им трае мандатот.