Западна

Македонија нема територијани претензии кон никого.
Па дури ни кон Западна Македонија!

Афоризми: 

Афоризми

 • Некој друг ќе мора да ја плати сметката.
  Јас ваков живот не сум нарачал!

 • Открив дека сум перверзен тип.
  Ја сакам владата!

 • Големите умови разговараат за идеи.
  Просечните умови разговараат за настани.
  Малите умови разговараат за луѓе.
  Елеонор Рузвелт...

 • Ѓаволот дојде по своето.
  Само не знам зошто ни ги остави претседателот и премиерот?!