Став

Нашата позиција и опозиција
само на едно место имаат ист став.
Во тоалетот.

Афоризми: 

Афоризми

 • Во тиквешко негде во некое село, кај сланата тивко венеше Цвете, ја видов со друг се гнете.
  Tаа витка се витка, снага крши а тој проклетиот...

 • Немојте да се чудите кога ќе видите како наш пратеник си ја брише устата со тоалетна...

 • Сексот е 50% од она што си го добил,
  и 50 % од она што луѓето мислат дека
  си го добил!

 • Жената никогаш не го заборава
  мажот кој можела да го добие,
  а мажот жената која не можел
  да ја добие.