Став

Нашата позиција и опозиција
само на едно место имаат ист став.
Во тоалетот.

Афоризми: 

Афоризми

 • Револуциите не ги поместуваат фотељите,
  туку само задниците од фотељите.

 • Сексот е 50% од она што си го добил,
  и 50 % од она што луѓето мислат дека
  си го добил!

 • За да не останеме без работа,
  Господ ни направи дупка – на задникот!

 • Жената е како сенка:
  - Ако трчаш по неа, бега.
  - Ако трчаш пред неа, трча по тебе .