Крстови

Во нашата земја место има за сите.
Можеби ќе недостигаат крстови!

Афоризми

 • Додека не ја сретнете вистинската,
  уживајте во погрешните.

 • Големите умови разговараат за идеи.
  Просечните умови разговараат за настани.
  Малите умови разговараат за луѓе.
  Елеонор Рузвелт...

 • Сексот е 50% од она што си го добил,
  и 50% од она што луѓето мислат дека си го добил!

 • Само тој што не весла има време да го ниша чамецот.
  Жан-Пол Сартр