Крстови

Во нашата земја место има за сите.
Можеби ќе недостигаат крстови!

Афоризми

 • Во тиквешко негде во некое село, кај сланата тивко венеше Цвете, ја видов со друг се гнете.
  Tаа витка се витка, снага крши а тој проклетиот...

 • Опасно е да си во право кога Владата греши.

 • Жената по природа е ангел,
  но ако и ги скршат крилата,
  таа лесно ќе научи да лета на метла!!!

 • За да не останеме без работа,
  Господ ни направи дупка – на задникот!