Марко Крале

Марко Крале е прототип на денешниве политичари!
Македонец, а работеше за туѓи интереси.

Афоризми: 

Афоризми

 • Желбата на жената
  е желба на боговите.

 • Штурецот летото го мина, свирејќи на виолина, и беше доста изненаден, кога дувна ветер ладен.
  Полето пусто, ни трошичка од црвче или од...

 • Ако ги исфрлиме сите лоши работи, тогаш Македонија е
  убаво место за живеење.

 • Во Библијата пишува:
  Не кради.
  Ама каде се чуло и видело министер да чита Библија!?