Ѓавол

Ѓаволот дојде по своето.
Само не знам зошто ни ги остави претседателот и премиерот?!

Афоризми