Не кради

Во Библијата пишува:
Не кради.
Ама каде се чуло и видело министер да чита Библија!?

Афоризми: 

Афоризми

 • Жената никогаш не го заборава
  мажот кој можела да го добие,
  а мажот жената која не можел
  да ја добие.

 • Неможите да бидите храбри ако не сте повредени.
  Неможе да научите ако не сте погрешиле.
  Неможете да бидете успешни ако не сте...

 • Револуциите не ги поместуваат фотељите,
  туку само задниците од фотељите.

 • Кога не би имало жени,
  дијамантот би бил обично каменче