Не кради

Во Библијата пишува:
Не кради.
Ама каде се чуло и видело министер да чита Библија!?

Афоризми: 

Афоризми