Влада

Мојата влада не може да пее македонски песни!
Пола влада не знае македонски.

Афоризми: 

Афоризми

 • Алкохолот не ги решава проблемите,
  ама од друга страна не ги решава ни млекото.

 • Љубовта е сама по себе награда а омразата е сама по себе казна!

 • Брак е всушност фенси збор,
  за посвојување возрасно машко дете,
  кое не може да се грижи самото за себе.

 • Ако долго живеат заедно животните се засакуваат,
  а луѓето замразуваат.