Ѓубре

Пред Собранието нема контејнери.
Значи: ѓубрето е внатре.

Афоризми