Ѓубре

Пред Собранието нема контејнери.
Значи: ѓубрето е внатре.

Афоризми

 • Жената никогаш не го заборава
  мажот кој можела да го добие,
  а мажот жената која не можел
  да ја добие.

 • Жената е како сенка:
  - Ако трчаш по неа, бега.
  - Ако трчаш пред неа, трча по тебе .

 • Според грчката митологија, луѓето биле отпрвин создадени со 4 раце, 4 нозе и глава со 2 лица. Плашејќи се од нивната моќ, Зевс потоа ги поделил на...

 • Кога лажгото каже дека лаже, висина е!