Големиот

Големиот Македонец раѓа мал Македонец,
овој уште помал...И така сe до денешен ден!

Афоризми: 

Афоризми

  • Ќе добиете слобода на говор ама после тоа не сакам повеќе да ве слушнам!!!

  • Ако сакате истрел во празно,
    пукајте во главата.

  • Штурецот летото го мина, свирејќи на виолина, и беше доста изненаден, кога дувна ветер ладен.
    Полето пусто, ни трошичка од црвче или од...

  • Во стварноста, реалноста е сосема поинаква.