Големиот

Големиот Македонец раѓа мал Македонец,
овој уште помал...И така сe до денешен ден!

Афоризми: 

Афоризми

 • Меден месец е време меѓу:
  ''можам'' и ''можев и подобро''.

 • Ако долго живеат заедно животните се засакуваат,
  а луѓето замразуваат.

 • Сите оние што го подржуваат абортусот да ги подсетиме дека се веќе родени.
  ~ Ronald Regan
 • Неможите да бидите храбри ако не сте повредени.
  Неможе да научите ако не сте погрешиле.
  Неможете да бидете успешни ако не сте...