Рака

Љубов е кога те фаќам за рака,
покрај таков згоден газ!

Афоризми: 

Афоризми