Рака

Љубов е кога те фаќам за рака,
покрај таков згоден газ!

Афоризми: 

Афоризми

 • Брак е всушност фенси збор,
  за посвојување возрасно машко дете,
  кое не може да се грижи самото за себе.

 • Големиот Македонец раѓа мал Македонец,
  овој уште помал...И така сe до денешен ден!

 • Љубовта е сама по себе награда а омразата е сама по себе казна!

 • Најголемиот непријател на слободата не е царот, робовладетелот ниту пак гоничот на робови.
  Црните робови во Америка биле делени во две групи...

НАЈДОБРАТА ХОСТИНГ УСЛУГА