Опасно

Опасно е да си во право кога Владата греши.

Афоризми: 

Афоризми

 • Малото знаење ги прави луѓето арогантни, големото знаење ги прави одмерени.
  - Пабло Неруда

 • Која е мајката,
  секогаш со сигурност се знае

 • Само кај оние што се во фамилијарната гробница,
  Господ им одредува кој ќе биде горе а кој долу.

 • Во тиквешко негде во некое село, кај сланата тивко венеше Цвете, ја видов со друг се гнете.
  Tаа витка се витка, снага крши а тој проклетиот...