Опасно

Опасно е да си во право кога Владата греши.

Афоризми: 

Афоризми

  • Кога не би имало жени,
    дијамантот би бил обично каменче

  • Двајца пријатели оделе низ една пустина. По патот се скарале и едниот го удрил другиот. Удрениот се почувствувал повредено, но молчејќи напишал во...

  • Љубовта не знае што би правела
    со моралните доблести.

  • Според грчката митологија, луѓето биле отпрвин создадени со 4 раце, 4 нозе и глава со 2 лица. Плашејќи се од нивната моќ, Зевс потоа ги поделил на...