Опасно

Опасно е да си во право кога Владата греши.

Афоризми: 

Афоризми

НАЈДОБРАТА ХОСТИНГ УСЛУГА