Ум

- Ум да се продава за пари,
секој ќе си купи и умен ќе биде.

Афоризми:

Повеќе од ВицотекаЖелбата на жената е желба на боговите.

Ако долго живеат заедно животните се засакуваат, а луѓето замразуваат.

Краткотрајноста е душа на интимната облека

Кој лаже, тој и краде, кој краде тој и има, кој има тогаш тој е добар пријател.