Држава

Во Нашата држава сеедно е каде се наоѓаш.
Секогаш си на местото на несреќата.

Афоризми: 

Афоризми

 • Жената е како сенка:
  - Ако трчаш по неа, бега.
  - Ако трчаш пред неа, трча по тебе .

 • Повеќе вреди еден маж дома
  отколку двајца на улица.

 • Нашата позиција и опозиција
  само на едно место имаат ист став.
  Во тоалетот.

 • Револуциите не ги поместуваат фотељите,
  туку само задниците од фотељите.