Држава

Во Нашата држава сеедно е каде се наоѓаш.
Секогаш си на местото на несреќата.

Афоризми: 

Афоризми