Пријател

Кој лаже, тој и краде,
кој краде тој и има,
кој има тогаш тој е добар пријател.

Афоризми: 

Афоризми

 • Од 0 до 18 години на жената
  и се потребни добри родители.
  Од 18 до 35, добар изглед.
  Од 35 до 55, убави особини.
  од 55...

 • Големите умови разговараат за идеи.
  Просечните умови разговараат за настани.
  Малите умови разговараат за луѓе.
  Елеонор Рузвелт...

 • Би можеле и ние да се опаметиме,
  но со тоа би го изгубиле националиот идентитет.

 • Двајца е друштво, тројца е оргија