Пријател

Кој лаже, тој и краде,
кој краде тој и има,
кој има тогаш тој е добар пријател.

Афоризми: 

Афоризми