Марфиев закон 20

Која е мајката,
секогаш со сигурност се знае

Афоризми: 

Афоризми

  • Не прави прељуба...
    Ако не наидеш на добра прилика.

  • Повеќе ја сакам Владата отколку жената!
    Владата поредовно ме секса.

  • Според грчката митологија, луѓето биле отпрвин создадени со 4 раце, 4 нозе и глава со 2 лица. Плашејќи се од нивната моќ, Зевс потоа ги поделил на...

  • Револуциите не ги поместуваат фотељите,
    туку само задниците од фотељите.