Марфиев закон 20

Која е мајката,
секогаш со сигурност се знае

Афоризми: 

Афоризми

 • Градски живот: Милиони луѓе, заедно осамени.

  - Хенри Дејвид Торо

 • Инфаркт-каков и да е од срце е!
  Немојте да умрете рано наутро. Ќе си го расипете целиот ден.
  Несреќа е кога среќата ти тропне на врата...

 • Само кај оние што се во фамилијарната гробница,
  Господ им одредува кој ќе биде горе а кој долу.

 • Алкохолот не ги решава проблемите,
  ама од друга страна не ги решава ни млекото.