Марфиев закон 14

Од 0 до 18 години на жената
и се потребни добри родители.
Од 18 до 35, добар изглед.
Од 35 до 55, убави особини.
од 55 натаму, добар капитал.

Афоризми:

Повеќе од ВицотекаШто е предигра? Отворање порно слики, милиметар по милиметар во времето кога брзината на интернетот беше 3kb во секунда...

Кога Чак Норис ќе погреши тоа е грешка на грешката.

Во тиквешко негде во некое село, кај сланата тивко венеше Цвете, ја видов со друг се гнете. Tаа витка се витка, снага... + повеќе

Учтив: Прди и вика “Пардон„ Циник: Прди и те гледа в очи. Кавалер: Прво ја остава дамата да прдне. Побожник: Прди и... + повеќе