Марфиев закон 17

Меден месец е време меѓу:
''можам'' и ''можев и подобро''.

Афоризми: 

Афоризми

  • Двајца пријатели оделе низ една пустина. По патот се скарале и едниот го удрил другиот. Удрениот се почувствувал повредено, но молчејќи напишал во...

  • Гаранцијата за квалитет
    ништо не гарантира?

  • Никогаш не се расправај со будала.
    Луѓето можеби нема да ја воочат разликата.

  • Флертот е женски спорт - со машки будали