Марфиев закон 17

Меден месец е време меѓу:
''можам'' и ''можев и подобро''.

Афоризми: 

Афоризми

 • Само тој што не весла има време да го ниша чамецот.
  Жан-Пол Сартр

 • Жената никогаш не го заборава
  мажот кој можела да го добие,
  а мажот жената која не можел
  да ја добие.

 • Кога изборите би можеле нешто да променат,
  би ги укинале!

 • - Ум да се продава за пари,
  секој ќе си купи и умен ќе биде.