Марфиев закон 19

Ако не е еротично,
не е интересно.

Афоризми: 

Афоризми

 • Мојата влада не може да пее македонски песни!
  Пола влада не знае македонски.

 • Неможите да бидите храбри ако не сте повредени.
  Неможе да научите ако не сте погрешиле.
  Неможете да бидете успешни ако не сте...

 • Не и судите на жената по килограмите,
  за да не ви судат по сантиметрите!

 • Само кај оние што се во фамилијарната гробница,
  Господ им одредува кој ќе биде горе а кој долу.