Марфиев закон 19

Ако не е еротично,
не е интересно.

Афоризми: 

Афоризми

 • Брак е всушност фенси збор,
  за посвојување возрасно машко дете,
  кое не може да се грижи самото за себе.

 • Желбата на жената е желба
  на боговите.

 • Пред Собранието нема контејнери.
  Значи: ѓубрето е внатре.

 • Искуство е она што кај жената ќе остане, после све она што ќе го изгуби.