Марфиев закон 19

Ако не е еротично,
не е интересно.

Афоризми: 

Афоризми

 • Последната мисла на една проститутка:
  Животот е курва

 • Го уништивме организираниот криминал.
  Сега во државата ништо не функционира!

 • - Ум да се продава за пари,
  секој ќе си купи и умен ќе биде.

 • Македонија е земја на радост и смеа!
  Некои се радуваат кога гледаат како цел свет ни се смее!