Марфиев закон 15

Краткотрајноста е душа
на интимната облека

Афоризми: 

Афоризми

  • Пред Собранието нема контејнери.
    Значи: ѓубрето е внатре.

  • Повеќе ја сакам Владата отколку жената!
    Владата поредовно ме секса.

  • Големиот Македонец раѓа мал Македонец,
    овој уште помал...И така сe до денешен ден!

  • Се поубави жени, се помалку време!