Марфиев закон 15

Краткотрајноста е душа
на интимната облека

Афоризми: 

Афоризми

 • Гаранцијата за квалитет
  ништо не гарантира?

 • Секогаш своја,
  често твоја,
  ретко ничија,
  никогаш сечија.

 • Жената е како сенка:
  - Ако трчаш по неа, бега.
  - Ако трчаш пред неа, трча по тебе .

 • Кој лаже, тој и краде,
  кој краде тој и има,
  кој има тогаш тој е добар пријател.